Stichting Kulturele Kommissie Bedum

ter bevordering van het culturele leven in de gemeente Bedum

Walfridusvoettocht

De Walfridusvoettocht beoogt een breed publiek in contact te brengen en te interesseren voor de cultuurhistorie en erfgoed van de eigen omgeving. Het cultureel kapitaal, waar erfgoed deel van uitmaakt, maakt dat mensen een binding voelen met de eigen leefomgeving. Als zij het verleden kunnen aflezen aan de plek waar ze wonen, krijgt het heden voor hen meer betekenis.

 

Walfridus

De Walfridusvoettochten zijn een ode aan de man die van grote betekenis is geweest voor Bedum en Noord-Groningen.

Walfridus was een Bedumer boer en ontginner die tussen ca. 950 en 1000 na Christus moet hebben geleefd. Hij wordt beschreven als een zeer vrome man die door het gebrek aan een kerk in het dorp dagelijks een voettocht naar Groningen maakte om daar in de kerk te bidden. Aan het eind van de 10e eeuw werd Walfridus samen met zijn zoon Radfridus, vermoedelijk op één van deze voettochten, door de Noormannen om het leven gebracht. Hij verwierf hiermee eeuwige roem en het martelaarschap en werd sindsdien in bijna heel het Groninger land als volksheilige vereerd.

Walfridus heeft volgens de oude volksverhalen een begin gemaakt met de drooglegging van het woeste moerasgebied rond Bedum. En hoewel bekend is dat de Wolddijk pas in latere jaren is voltooid, is het toch boeiend om na te gaan wat zijn volgelingen, de monniken, met dat eerste begin hebben gedaan. Dat het een woest en bosrijk gebied is geweest, blijkt nog steeds uit de namen van de dorpen, waarin telkens het woord “Wold” voor komt.

 

Website: www.walfridusvoettocht.nl